ЄвроМедКлініка - Сімейна медицина

Лабораторні методи дослідження крові – важливий етап діагностики захворювань, так як дозволяє визначити найменші зміни роботи систем і органів людини.

Ціни нижче є орінтовними, актуальні ціни можливо дізнатись за телефонами:

(097) 300-14-00, (073) 300-14-00

Загальноклінічні дослідження

Гематологічні дослідження:

Клінічний аналіз крові (гематологічний аналізатор: 24 параметри), ШОЕ за Вестергреном, апаратний підрахунок лейкоформули4 – ₴126

Клінічний аналіз крові (гематологічний аналізатор: 24 параметри), ШОЕ за Вестергреном, апаратний підрахунок лейкоформули та ручна мікроскопія4 – ₴168

Ретикулоцити2 – ₴85

Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ) за Вестергреном4 – ₴55

Імуно-гематологічні дослідження:

                                                                    Визначення групи крові (система AB0) та резус фактору (Rh) – ₴170

Дослідження сечі:

Загальний аналіз сечі (аналізатор: 10 показників) + мікроскопія осаду4 – ₴85

Аналіз сечі по Нечипоренко2 – ₴75

Система гемостазу4:

Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ) – ₴55

Протромбіновий тест (ПЧ, ПТІ, МНО, Квік%) – ₴85

Тромбіновий час (ТЧ) – ₴55

Фібриноген за Клаусом (ФБ) – ₴70

Д-димер (D-Dimer) – ₴155

Коагулограма: АЧТЧ; ПЧ, ПТІ, МНО, ТЧ, ФБ – ₴231

Цитологічні дослідження:

                                     Класичний ПАП-тест (цитологічне дослідження клітин шийки матки та цервікального каналу) – ₴231

ПАП-тест на основі рідинної цитології (цитологічне дослідження клітин шийки матки та цервікального каналу) – ₴441

Цитологічне дослідження виділень із соска грудних залоз (правого/лівого) – ₴370

Біохімічні дослідження

Загальна біохімія:

Аланінамінотрансфераза (АЛТ) – ₴55

Аспартатамінотрансфераза (АСТ) – ₴55

Гаммаглутамілтрансфераза (ГГТ) – ₴55

Лужна фосфатаза – ₴55

α-Амілаза – ₴55

α-Амілаза в сечі – ₴55

Лактатдегідрогеназа – ₴55

Ліпаза – ₴75

Сечовина – ₴55

Креатинін – ₴55

Креатинін в сечі4 – ₴55

Сечова кислота – ₴55

Загальний білок – ₴55

Альбумін – ₴55

Альбумін в сечі4 – ₴126

Співвідношення альбуміну до креатиніну (сеча)4 – ₴160

Тимолова проба – ₴55

Визначення білірубіну загального та його фракцій – ₴95

С-реактивний білок – ₴75

Ревматоїдний фактор – ₴75

Антистрептолізин-О – ₴65

Печінкові проби (білірубін, АсАТ, АлАТ, ЛФ, ГГТ, загальний білок) – ₴295

Ниркові проби (сечовина, креатинін, сечова кислота) – ₴126

Ревмопроби (альбумін, загальний білок, СРБ, РФ, сечова кислота) – ₴200

Ліпідний обмін:

Холестерин загальний  – ₴55

 Ліпопротеїни високої щільності (ЛПВЩ)  – ₴60

Ліпопротеїни низької щільності (ЛПНЩ) – ₴60

Тригліцериди – ₴55

                                                          Ліпідний комплекс (холест., тригліцериди, ЛПДНЩ, ЛПНЩ, ЛПВЩ, КА) – ₴200

Вуглеводний обмін:

Глюкоза – ₴55

Глікозильований гемоглобін – ₴137

С-пептид – ₴137

Інсулін – ₴137

Інсулін + Глюкоза + індекс НОМА- ₴170

Глікозильований гемоглобін + С-пептид + Глюкоза + Інсулін + індекс НОМА – ₴420

Електроліти та мікроелементи:

Кальцій сироватковий – ₴55

Кальцій іонізований (Ca++) – ₴95

Магній – ₴55

Фосфор неорганічний – ₴55

Хлор – ₴65

Визначення натрію та калію – ₴105

Електроліти (Калій, Натрій, Хлор) – ₴155

Електроліти розширені (Калій, Натрій, Хлор, Кальцій іонізований) – ₴236

Метаболізм заліза та діагоностика анемій:

Залізо сироваткове – ₴55

Залізозв’язуюча здатність сироватки ненасичена (латентна) – ₴85

Трансферин- ₴105

Феритин – ₴150

Вітамін В12- ₴150

Фолієва кислота – ₴150

Діагностика анемій: вітамін В12, фолієва кислота, феритин, залізо сироваткове, залізозв’язуюча здатність, трансферин, коефіцієнт насичення трансферину- ₴615

Гормони та онкомаркери

Діагностика захворювань щитовидної залози:

Тиреотропний гормон (ТТГ) – ₴126

Тироксин вільний (Т4-вільний) – ₴126

Трийодтиронін вільний (Т3-вільний) – ₴126

Тиреоглобулін – ₴150

Кальцитонін – ₴265

Антитіла до тиреоглобуліну (ат-ТГ) – ₴150

Антитіла до тиреоїдної пероксидази (ат-ТПО) – ₴150

Антитіла до рецепторів ТТГ (ат-ТТГр) – ₴285

ТТГ + Т3-вільн. + Т4-вільн. – ₴341

ТТГ + Т4-вільн. + ат-ТПО – ₴360

ТТГ + Т3-вільн. + Т4-вільн. + ат-ТПО – ₴473

ТТГ + Т4-вільн. + Т3-вільн. + ат-ТГ + ат-ТПО – ₴605

ТТГ + Т4-вільн. + ат-ТГ + ат-ТПО – ₴495

ТТГ + Т3-вільн. + Т4-вільн. + ат-ТТГр – ₴600

ТТГ + ТГ + ат-ТГ – ₴380

Діагностика кальцій-фосфорного обміну:

Вітамін D загальний (25-гідроксивітамін D) – ₴335

Паратгормон (ПТГ) – ₴150

Гіпоталамо-гіпофізарно-надниркові гормони:

17-оксипрогестерон – ₴180

Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-С) – ₴140

Кортизол – ₴190

Кортизол в слині – ₴190

Тест. заг. + Корт. + ДГЕА-С – ₴415

Репродуктивна панель:

Антимюллерів гормон – ₴410

Глобулін, що зв’язує статеві гормони (SHBG) – ₴137

Естрадіол – ₴410

Лютеінізуючий гормон – ₴140

Прогестерон – ₴140

Пролактин- ₴140

Тестостерон вільний – ₴170

Тестостерон загальний- ₴140

Фолікулостимулюючий гормон – ₴140

Індекс вільного тестостерону: (Тестостерон заг./SHBGx100%) – ₴242

ФСГ + ЛГ + Пролактин – ₴370

ФСГ + ЛГ + Тест. заг. – ₴370

Фолікулінова фаза: ФСГ, ЛГ, Пролактин, Естрадіол – ₴495

Лютеїнова фаза: ФСГ, ЛГ, Прогестерон, Пролактин – ₴495

Пренатальна діагностика:

Альфа-фетопротеін (α-ФП) – ₴150

Естріол вільний – ₴140

Протеїн асоційований з вагітністю (PAPP-A) – ₴180

Хоріонічний гонадотропін людини з β-субодиницею (ХГЧ+β) – ₴150

Біохімічний скрінінг першого триместру, “Подвійний тест” (РАРР-А, ХГЛ+β) – ₴285

Біохімічний скрінінг другого триместру, “Потрійний тест” (АФП, ХГЛ+β, Естріол вільний)- ₴350

ХГЧ + Прогестерон – ₴252

ХГЧ + АФП – ₴265

Prisca I – ₴315

Prisca II – ₴370

Онкомаркери:

Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC) – ₴315

Онкомаркер НЕ4 – ₴370

Онкомаркер СА-125 – ₴160

HE4 + CA 125 + індекс ROMA – ₴475

Онкомаркер СА-15-3- ₴160

Онкомаркер СА-19-9 – ₴160

Онкомаркер СА-72-4 –  ₴230

Простатоспецифічний антиген загальний (ПСА-заг.) – ₴140

ПСА-заг. + ПСА-вільн. + їх співвідношення (%) –  ₴231

Раково-ембріональний антиген (РЕА) – ₴160

Жіночий онкологічний комплекс: Індекс ROMA + СА 15-3 + СА 19-9 + РЕА –  ₴900

Чоловічий онкологічний комплекс: ПСА% + СА 19-9 + СА 72-4 + РЕА + ХГЛ + АФП – ₴970

Гострофазні маркери:

Прокальцитонін – ₴630

Діагностика інфекційних захворювань

Вірусні гепатити:

Вірус гепатиту А, антитіла IgM (anti-HAV, IgM)-  ₴231

ДНК Вірус гепатиту В, якісне визначення – ₴255

ДНК Вірус гепатиту В, кількісне визначення –  ₴735

Поверхневий антиген вірусу гепатиту В (HBsAg) – ₴170

РНК Вірус гепатиту С, якісне визначення без генотипування –  ₴285

РНК Вірус гепатиту С, кількісне визначення – ₴715

РНК Вірус гепатиту С, визначення генотипу (типи 1, 2, 3) –  ₴610

Вірус гепатиту С, сумарні антитіла (anti-HCV) – ₴190

ДНК Вірус гепатиту D, якісне визначення-  ₴315

TORCH-інфекції:

ДНК Вірус простого герпесу (HSV) 1, 2 типу –  ₴150

ДНК Вірус герпесу, 6 тип (HHV6) – ₴160

Вірус простого герпесу (HSV) 1, 2 типу, антитіла IgG –  ₴140

Вірус простого герпесу (HSV) 1, 2 типу, антитіла IgM – ₴140

Вірус простого герпесу (HSV) 1, 2 типу, антитіла IgG+IgM –  ₴245

ДНК Цитомегаловірус (CMV) – ₴150

Цитомегаловірус, антитіла IgG –  ₴140

Цитомегаловірус, антитіла IgM – ₴140

Цитомегаловірус, антитіла IgG+IgM –  ₴255

ДНК Вірус Епштейна-Барр (EBV) – ₴158

Вірус Епштейна-Барр (капсидний антиген, VCA), антитіла IgG –  ₴140

Вірус Епштейна-Барр (капсидний антиген, VCA), антитіла IgМ) – ₴140

Вірус Епштейна-Барр (капсидний антиген, VCA), антитіла IgG+IgM –  ₴245

Вірус Епштейна-Барр (нуклеарний антиген, EBNA), антитіла IgG) – ₴140

ДНК Токсоплазма (Toxoplasma gondii)  –  ₴170

Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgG – ₴150

Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgМ –  ₴150

Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgG+IgM – ₴265

Вірус краснухи (Rubella), антитіла IgG –  ₴140

Вірус краснухи (Rubella), антитіла IgМ – ₴140

Вірус краснухи (Rubella), антитіла IgG+IgM –  ₴245

ДНК Вірус простого герпесу (HSV) 1, 2 типу + ДНК Цитомегаловірус (CMV) – ₴265

Урогенітальні інфекції:

ДНК Хламідії (Chlamydia trahomatis) –  ₴160

Хламідії (Chlamidia trachomatis), антитіла IgG – ₴140

Хламідії (Chlamidia trachomatis), антитіла IgМ –  ₴140

Хламідії (Chlamidia trachomatis), антитіла IgG+IgM – ₴245

ДНК Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum+parvum) –  ₴150

Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum), антитіла IgG – ₴140

ДНК Мікоплазма (Mycoplasma hominis)) –  ₴150

ДНК Мікоплазма (Mycoplasma genitalium) – ₴150

Мікоплазма (Mycoplasma hominis), антитіла IgG –  ₴140

ДНК Трихомонада (Trichomonas vaginalis) – ₴150

ДНК Гонорея (Neisseria gonorrhoeae) –  ₴150

ДНК Трихомонада (Trichomonas vaginalis) – ₴150

ДНК Гарднерелла (Gardnerella vaginalis) –  ₴150

ДНК Кандіда (Candida albikans) – ₴150

Сифіліс скринінг (Treponema pallidum, сумарні антитіла) –  ₴150

Фемофлор Скрін: кількісні дослідження: загальна бактеріальна маса, Lactobacillus spp., Gardnerella vaginalis / Prevotella bivia / Porphyromonas spp., Ureaplasma (urealyticum+parvum), Candida spp., Mycoplasma hominis; якісні дослідження: Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Herpes symplex virus 1, Herpes symplex virus 2, Cytomegalovirus) – ₴685

Фемофлор 16: кількісні дослідження: загальна бактеріальна маса, Lactobacillus spp., Enterobacteriaceae, Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Gardnerella vaginalis / Prevotella bivia / Porphyromonas spp., Eubacterium spp., Sneathia spp. / Leptotrihia spp. / Fusobacterium spp., Megasphaera spp. / Veilonella spp. / Dialister spp., Lachnobacterium spp. / Clostridium spp., Mobiluncus spp. / Corynebacterium spp., Peptostreptococcus spp., Atopobium vaginae, Ureaplasma (urealiticum+parvum), Mycoplasma hominis / Mycoplasma genitalium, Candida spp. –  ₴715

Андрофлор Скрін: кількісні дослідження: загальна бактеріальна маса, Lactobacillus spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Corynebacterium spp., Gardnerella vaginalis; якісні дослідження: Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Enterobacteriaceae/Enterococcus spp., Candida spp., Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis – ₴735

ДНК Chlamydia trahomatis + Ureaplasma spp. + Mycoplasma genitalium –  ₴390

Комплекс статевих інфекцій (хламідії IgG+IgM, трихомонада IgG, уреаплазма IgG, мікоплазма IgG) – ₴600

Папіломавірусна інфекція:

ДНК Вірус папіломи людини (HPV) 6, 11 типів –  ₴180

ДНК Вірус папіломи людини (HPV) 16, 18 типів – ₴160

ДНК Вірус папіломи людини (HPV) високого канцерогенного ризику 16,18,31,33,35,39,45,52,58, 59,67 типів, якісне визначення без генотипування –  ₴265

ДНК Вірус папіломи людини (HPV) високого канцерогенного ризику 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68 типів) якісне визначення з генотипуванням – ₴315

ДНК Вірус папіломи людини (HPV) високого канцерогенного ризику 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68 типів, кількісне визначення з генотипуванням –  ₴336

ДНК Вірус папіломи людини (HPV) 6,11,16,18 типів – ₴305

ДНК Вірус папіломи людини (HPV) 6,11,16,18,31,33,35,39,45,51,52, 56,58,59,66,68 типів, якісне визначення з генотипуванням –  ₴441

Паразитарні інфекції:

Лямблії (Lamblia intestinalis), сумарні антитіла –  ₴150

Опісторхіси (Opistorchis felineus), антитіла IgG – ₴150

Аскариди (Ascaris lumbricoides), антитіла IgG-  ₴150

Токсокари (Toxocara canis), антитіла IgG – ₴150

Ехінококи (Echinococcus granulosis), антитіла IgG –  ₴150

Хелікобактер (Helicobacter pylorі), антитіла IgG – ₴150

Хелікобактер (Helicobacter pylorі), антитіла IgМ –  ₴150

Хелікобактер (Helicobacter pylorі), антитіла IgG – ₴150

Хелікобактер (Helicobacter pylorі), антитіла IgG+IgM –  ₴265

Лямблії, IgG + Аскариди, IgG + Токсокари, IgG – ₴441

Лямблії, IgG + Аскариди, IgG + Токсокари, IgG + Опісторхіси, IgG + Ехінококи, IgG –  ₴725

Кліщові інфекції:

РНК Борелія (Borrelia burgdorferi sensu lato: B.burgdorferi sensu stricto, B.afzelii, B.garinii) –  ₴400

Борелія (Borrelia burgdorferi), антитіла IgG – ₴200

РНК Борелія (Borrelia burgdorferi sensu lato: B.burgdorferi sensu stricto, B.afzelii, B.garinii) –  ₴400

Борелія (Borrelia burgdorferi), антитіла IgG – ₴200

Борелія (Borrelia burgdorferi), антитіла IgМ –  ₴200

Інші інфекції:

Вірус кору (Measles), антитіла IgG –  ₴200

Вірус кору (Measles), антитіла IgM – ₴285

РНК Коронавірус (SARS-Cov-2), якісне визначення –  ₴760

Коронавірус (SARS-Cov-2), антитіла IgG – ₴370

РНК Коронавірус (SARS-Cov-2), якісне визначення –  ₴760

Коронавірус (SARS-Cov-2), антитіла IgG – ₴370

Коронавірус (SARS-CoV-2), антитіла IgG до Spike-білку, кількісне визначення –  ₴410

Алергологічні та імунологічні дослідження

Діагностика алергій:

Загальний імуноглобулін Е (IgE) –  ₴150

Мультикомпонентна кількісна молекулярна діагностика спецефічного sIgE та загального IgE алергочіпом ALEX (295 алергенів)3 – ₴3885

Діагностика ревматоїдних станів:

Циклічний цитруліновий пептид, антитіла IgG –  ₴380

Мікробіологічні дослідження

Мікрокультуральні дослідження2:

Мікрокультуральна діагностика сечостатевої патогенної флори системою «AF Genital» (виявлення: Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Candida spp., Gardnerella vaginalis, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Enterococcus faecalis, Pseudomonas spp., Proteus spp./Providencia spp.) з антибіотикограмою до Mycoplasma hominis та Ureaplasma urealyticum2 –  ₴473

Мікрокультуральна діагностика сечостатевої патогенної флори (бакпосів сечі) cистемою «Urin System Plus» (виявлення: Eschericha coli, Proteus spp., Pseudomonas spp., KES group (Klebsiella, Enterobacter, Serratia), Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus, Candida spp.) з а/г до всіх збудників2 – ₴441

Мікробіологічні дослідження (класична бактеріологія)2:

Мікробіологічне дослідження урогентіального матеріалу. Антибіотикограма та антимікотикограма-  ₴305

Мікробіологічне дослідження сечі. Антибіотикограма- ₴305

Мікробіологічне дослідження матеріалу з вуха. Антибіотикограма та антимікотикограма-  ₴305

Мікробіологічне дослідження матеріалу з зіву. Антибіотикограма та антимікотикограма – ₴305

Мікробіологічне дослідження матеріалу з носа. Антибіотикограма та антимікотикограма –  ₴305

Мікробіологічне дослідження матеріалу з ока. Антибіотикограма та антимікотикограма – ₴305

Мікробіологічні дослідження (аналізатор)2:

Комплексне мікробіологічне дослідження урогенітального матеріалу на аналізаторі. Антибіотикограма та антимікотикограма –  ₴1040

Мікробіологічне дослідження сечі на аналізаторі. Антибіотикограма- ₴580

Комплексне мікробіологічне дослідження матеріалу з вуха на аналізаторі. Антибіотикограма та антимікотикограма –  ₴1040

Комплексне мікробіологічне дослідження матеріалу з зіву на аналізаторі. Антибіотикограма та антимікотикограма – ₴895

Комплексне мікробіологічне дослідження матеріалу з носа на аналізаторі. Антибіотикограма та антимікотикограма –  ₴895

Комплексне мікробіологічне дослідження матеріалу з ока на аналізаторі. Антибіотикограма та антимікотикограма – ₴1040

Пакетні послуги:

«Передопераційний пакет»: ЗАК, ЗАС, група крові + Rh, глюкоза, Сифіліс скринінг, HBsAg, anti-HCV, коагулограма2 –  ₴1070

«Біохімічний пакет»: АсТ, АлТ, ЛФ, ГГТ, загальний білок, білірубін (заг.,пр.,нпр), глюкоза, сечовина, креатинін, сечова кислота, заг.холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, КА – ₴650

«Біохімічний пакет розширений»: АсТ, АлТ, ЛФ, ГГТ, загальний білок, білірубін (заг.,пр.,нпр), глюкоза, сечовина, креатинін, сечова кислота, заг.холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, КА, калій, натрій, хлор, a-амілаза –  ₴840

«Розширене лабораторне обстеження»:ЗАК, ЗАС, АсТ, АлТ, ЛФ, ГГТ, загальний білок, білірубін (заг.,пр.,нпр), глюкоза, сечовина, креатинін, сечова кислота, заг.холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, КА, калій, натрій, хлор, a-амілаза, СРБ, РФ, АСЛ-О, HBsAg, anti-HCV2 – ₴1630

«Діагностика анемій розширена»: Загальний розгорнутий аналіз венозної крові (гематологічний аналізатор: 24 параметри), ШОЕ, лейкоцитарна формула крові), ретикулоцити, вітамін В12, фолієва кислота, феритин, залізо сироваткове, залізозв’язуюча здатність, трансферин, коефіцієнт насичення трансферину залізом –  ₴820

«Обстеження на вірусні гепатити»: Поверхневий антиген вірусу гепатиту В (HBsAg), сумарні антитіла IgG+М до вірусу гепатиту C (anti-HCV), АсТ, АлТ, ЛФ, ГГТ, загальний білок, білірубін (заг.,пр.,нпр.) – ₴641

«TORCH Ig G» Токсоплазма (Toxo IgG), Цитомегаловірус (CMV IgG), Вірус простого герпесу ½ типу (HSV½ IgG), Вірус краснухи (Rub IgG) –  ₴500

«TORCH Ig G+М» Токсоплазма (Toxo IgG+IgM), Цитомегаловірус (CMV IgG+IgM), Вірус простого герпесу ½ типу (HSV½ IgG+IgM), Вірус краснухи (Rub IgG+IgM) – ₴1000

«TORCH Ig G+М з хламідією» Токсоплазма (Toxo IgG+IgM), Цитомегаловірус (CMV IgG+IgM), Вірус простого герпесу ½ типу (HSV½ IgG+IgM), Вірус червонички (Rub IgG+IgM), Хламідії (Chl IgМ+IgG)) –  ₴1260

«ПЛР TORCH» Токсоплазма (Toxoplasma gondii), Цитомегаловірус (CMV), Вірус простого герпесу ½ типу (HSV½), Вірус герпесу людини 6 типу (HHV6), Вірус Епштейна-Барр (ЕBV) – ₴705

«Урогенітальний» ПЛР Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Gardnerella vaginalis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma species, Neisseria gonorrhoeae –  ₴872

«Урогенітальний + ВПЛ» ПЛР Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Gardnerella vaginalis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma species, Neisseria gonorrhoeae, Вірус папіломи людини типів 6, 11, 16, 18, 33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68, зішкріб) – ₴1260

«Урогенітальний. Фемофлор Скрін + ВПЛ»: ПЛР Фемофлор Скрін, Вірус папіломи людини типів 6,11,16, 18,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68, зішкріб, якісне визначення, з генотипуванням, Real time) –  ₴1050

 «Урогенітальний. Фемофлор 16 + ВПЛ»:ПЛР Фемофлор 16, Вірус папіломи людини типів 6,11,16, 18,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68, зішкріб, якісне визначення, з генотипуванням, Real time) – ₴1090

«Урогенітальний. Андрофлор + ВПЛ»:ПЛР Фемофлор Андрофлор, Вірус папіломи людини типів 6,11,16, 18,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68 зішкріб, якісне визначення, з генотипуванням, Real time)-  ₴1105

Потрібна консультація?

Телефонуйте і ми вас проконсультуємо!