ЄвроМедКлініка - Сімейна медицина

Лабораторні методи дослідження крові – важливий етап діагностики захворювань, так як дозволяє визначити найменші зміни роботи систем і органів людини.

Ціни нижче є орієнтовними, актуальні ціни можливо дізнатись за телефонами:

(097) 300-14-00, (073) 300-14-00

Загальноклінічні дослідження

Гематологічні дослідження:

Клінічний аналіз крові (гематологічний аналізатор: 24 параметри), ШОЕ за Вестергреном, апаратний підрахунок лейкоформули

Клінічний аналіз крові (гематологічний аналізатор: 24 параметри), ШОЕ за Вестергреном, апаратний підрахунок лейкоформули та ручна мікроскопія

Ретикулоцити

Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ) за Вестергреном

Імуно-гематологічні дослідження:

                                                                    Визначення групи крові (система AB0) та резус фактору (Rh)

Дослідження сечі:

Загальний аналіз сечі (аналізатор: 10 показників) + мікроскопія осаду

Аналіз сечі по Нечипоренко

Система гемостазу4:

Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ) 

Протромбіновий тест (ПЧ, ПТІ, МНО, Квік%) 

Тромбіновий час (ТЧ) 

Фібриноген за Клаусом (ФБ) 

Д-димер (D-Dimer) 

Коагулограма: АЧТЧ; ПЧ, ПТІ, МНО, ТЧ, ФБ 

Цитологічні дослідження:

                                     Класичний ПАП-тест (цитологічне дослідження клітин шийки матки та цервікального каналу)

ПАП-тест на основі рідинної цитології (цитологічне дослідження клітин шийки матки та цервікального каналу) 

Цитологічне дослідження виділень із соска грудних залоз (правого/лівого) 

Біохімічні дослідження

Загальна біохімія:

Аланінамінотрансфераза (АЛТ) 

Аспартатамінотрансфераза (АСТ) 

Гаммаглутамілтрансфераза (ГГТ) 

Лужна фосфатаза 

α-Амілаза 

α-Амілаза в сечі 

Лактатдегідрогеназа

Ліпаза 

Сечовина

Креатинін

Креатинін в сечі

Сечова кислота

Загальний білок

Альбумін

Альбумін в сечі4

Співвідношення альбуміну до креатиніну (сеча)

Тимолова проба

Визначення білірубіну загального та його фракцій

С-реактивний білок

Ревматоїдний фактор

Антистрептолізин-О

Печінкові проби (білірубін, АсАТ, АлАТ, ЛФ, ГГТ, загальний білок)

Ниркові проби (сечовина, креатинін, сечова кислота) 

Ревмопроби (альбумін, загальний білок, СРБ, РФ, сечова кислота) 

Ліпідний обмін:

Холестерин загальний

 Ліпопротеїни високої щільності (ЛПВЩ) 

Ліпопротеїни низької щільності (ЛПНЩ) 

Тригліцериди

                                                          Ліпідний комплекс (холест., тригліцериди, ЛПДНЩ, ЛПНЩ, ЛПВЩ, КА)

Вуглеводний обмін:

Глюкоза

Глікозильований гемоглобін

С-пептид 

Інсулін 

Інсулін + Глюкоза + індекс НОМА

Глікозильований гемоглобін + С-пептид + Глюкоза + Інсулін + індекс НОМА

Електроліти та мікроелементи:

Кальцій сироватковий

Кальцій іонізований (Ca++)

Магній

Фосфор неорганічний 

Хлор

Визначення натрію та калію

Електроліти (Калій, Натрій, Хлор)

Електроліти розширені (Калій, Натрій, Хлор, Кальцій іонізований)

Метаболізм заліза та діагоностика анемій:

Залізо сироваткове

Залізозв’язуюча здатність сироватки ненасичена (латентна)

Трансферин

Феритин

Вітамін В12

Фолієва кислота

Діагностика анемій: вітамін В12, фолієва кислота, феритин, залізо сироваткове, залізозв’язуюча здатність, трансферин, коефіцієнт насичення трансферину

Гормони та онкомаркери

Діагностика захворювань щитовидної залози:

Тиреотропний гормон (ТТГ)

Тироксин вільний (Т4-вільний)

Трийодтиронін вільний (Т3-вільний)

Тиреоглобулін

Кальцитонін

Антитіла до тиреоглобуліну (ат-ТГ) 

Антитіла до тиреоїдної пероксидази (ат-ТПО)

Антитіла до рецепторів ТТГ (ат-ТТГр) 

ТТГ + Т3-вільн. + Т4-вільн. 

ТТГ + Т4-вільн. + ат-ТПО

ТТГ + Т3-вільн. + Т4-вільн. + ат-ТПО

ТТГ + Т4-вільн. + Т3-вільн. + ат-ТГ + ат-ТПО

ТТГ + Т4-вільн. + ат-ТГ + ат-ТПО

ТТГ + Т3-вільн. + Т4-вільн. + ат-ТТГр

ТТГ + ТГ + ат-ТГ

Діагностика кальцій-фосфорного обміну:

Вітамін D загальний (25-гідроксивітамін D)

Паратгормон (ПТГ)

Гіпоталамо-гіпофізарно-надниркові гормони:

17-оксипрогестерон

Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-С) 

Кортизол

Кортизол в слині 

Тест. заг. + Корт. + ДГЕА-С

Репродуктивна панель:

Антимюллерів гормон 

Глобулін, що зв’язує статеві гормони (SHBG)

Естрадіол 

Лютеінізуючий гормон

Прогестерон 

Пролактин

Тестостерон вільний 

Тестостерон загальний

Фолікулостимулюючий гормон

Індекс вільного тестостерону: (Тестостерон заг./SHBGx100%)

ФСГ + ЛГ + Пролактин

ФСГ + ЛГ + Тест. заг.

Фолікулінова фаза: ФСГ, ЛГ, Пролактин, Естрадіол

Лютеїнова фаза: ФСГ, ЛГ, Прогестерон, Пролактин

Пренатальна діагностика:

Альфа-фетопротеін (α-ФП)

Естріол вільний

Протеїн асоційований з вагітністю (PAPP-A)

Хоріонічний гонадотропін людини з β-субодиницею (ХГЧ+β)

Біохімічний скрінінг першого триместру, “Подвійний тест” (РАРР-А, ХГЛ+β) 

Біохімічний скрінінг другого триместру, “Потрійний тест” (АФП, ХГЛ+β, Естріол вільний)

ХГЧ + Прогестерон

ХГЧ + АФП

Prisca I 

Prisca II

Онкомаркери:

Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC)

Онкомаркер НЕ4

Онкомаркер СА-125 

HE4 + CA 125 + індекс ROMA

Онкомаркер СА-15-3

Онкомаркер СА-19-9

Онкомаркер СА-72-4 

Простатоспецифічний антиген загальний (ПСА-заг.)

ПСА-заг. + ПСА-вільн. + їх співвідношення (%) 

Раково-ембріональний антиген (РЕА)

Жіночий онкологічний комплекс: Індекс ROMA + СА 15-3 + СА 19-9 + РЕА 

Чоловічий онкологічний комплекс: ПСА% + СА 19-9 + СА 72-4 + РЕА + ХГЛ + АФП 

Гострофазні маркери:

Прокальцитонін

Діагностика інфекційних захворювань

Вірусні гепатити:

Вірус гепатиту А, антитіла IgM (anti-HAV, IgM)

ДНК Вірус гепатиту В, якісне визначення

ДНК Вірус гепатиту В, кількісне визначення 

Поверхневий антиген вірусу гепатиту В (HBsAg) 

РНК Вірус гепатиту С, якісне визначення без генотипування 

РНК Вірус гепатиту С, кількісне визначення

РНК Вірус гепатиту С, визначення генотипу (типи 1, 2, 3) 

Вірус гепатиту С, сумарні антитіла (anti-HCV) 

ДНК Вірус гепатиту D, якісне визначення

TORCH-інфекції:

ДНК Вірус простого герпесу (HSV) 1, 2 типу 

ДНК Вірус герпесу, 6 тип (HHV6) 

Вірус простого герпесу (HSV) 1, 2 типу, антитіла IgG 

Вірус простого герпесу (HSV) 1, 2 типу, антитіла IgM

Вірус простого герпесу (HSV) 1, 2 типу, антитіла IgG+IgM 

ДНК Цитомегаловірус (CMV)

Цитомегаловірус, антитіла IgG 

Цитомегаловірус, антитіла IgM

Цитомегаловірус, антитіла IgG+IgM 

ДНК Вірус Епштейна-Барр (EBV)

Вірус Епштейна-Барр (капсидний антиген, VCA), антитіла IgG 

Вірус Епштейна-Барр (капсидний антиген, VCA), антитіла IgМ)

Вірус Епштейна-Барр (капсидний антиген, VCA), антитіла IgG+IgM 

Вірус Епштейна-Барр (нуклеарний антиген, EBNA), антитіла IgG)

ДНК Токсоплазма (Toxoplasma gondii) 

Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgG

Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgМ 

Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgG+IgM

Вірус краснухи (Rubella), антитіла IgG 

Вірус краснухи (Rubella), антитіла IgМ

Вірус краснухи (Rubella), антитіла IgG+IgM 

ДНК Вірус простого герпесу (HSV) 1, 2 типу + ДНК Цитомегаловірус (CMV)

Урогенітальні інфекції:

ДНК Хламідії (Chlamydia trahomatis) 

Хламідії (Chlamidia trachomatis), антитіла IgG

Хламідії (Chlamidia trachomatis), антитіла IgМ

Хламідії (Chlamidia trachomatis), антитіла IgG+IgM

ДНК Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum+parvum)

Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum), антитіла IgG

ДНК Мікоплазма (Mycoplasma hominis))

ДНК Мікоплазма (Mycoplasma genitalium)

Мікоплазма (Mycoplasma hominis), антитіла IgG

ДНК Трихомонада (Trichomonas vaginalis)

ДНК Гонорея (Neisseria gonorrhoeae)

ДНК Трихомонада (Trichomonas vaginalis)

ДНК Гарднерелла (Gardnerella vaginalis)

ДНК Кандіда (Candida albikans)

Сифіліс скринінг (Treponema pallidum, сумарні антитіла)

Фемофлор Скрін: кількісні дослідження: загальна бактеріальна маса, Lactobacillus spp., Gardnerella vaginalis / Prevotella bivia / Porphyromonas spp., Ureaplasma (urealyticum+parvum), Candida spp., Mycoplasma hominis; якісні дослідження: Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Herpes symplex virus 1, Herpes symplex virus 2, Cytomegalovirus) – ₴685

Фемофлор 16: кількісні дослідження: загальна бактеріальна маса, Lactobacillus spp., Enterobacteriaceae, Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Gardnerella vaginalis / Prevotella bivia / Porphyromonas spp., Eubacterium spp., Sneathia spp. / Leptotrihia spp. / Fusobacterium spp., Megasphaera spp. / Veilonella spp. / Dialister spp., Lachnobacterium spp. / Clostridium spp., Mobiluncus spp. / Corynebacterium spp., Peptostreptococcus spp., Atopobium vaginae, Ureaplasma (urealiticum+parvum), Mycoplasma hominis / Mycoplasma genitalium, Candida spp. 

Андрофлор Скрін: кількісні дослідження: загальна бактеріальна маса, Lactobacillus spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Corynebacterium spp., Gardnerella vaginalis; якісні дослідження: Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Enterobacteriaceae/Enterococcus spp., Candida spp., Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis

ДНК Chlamydia trahomatis + Ureaplasma spp. + Mycoplasma genitalium 

Комплекс статевих інфекцій (хламідії IgG+IgM, трихомонада IgG, уреаплазма IgG, мікоплазма IgG) 

Папіломавірусна інфекція:

ДНК Вірус папіломи людини (HPV) 6, 11 типів

ДНК Вірус папіломи людини (HPV) 16, 18 типів

ДНК Вірус папіломи людини (HPV) високого канцерогенного ризику 16,18,31,33,35,39,45,52,58, 59,67 типів, якісне визначення без генотипування

ДНК Вірус папіломи людини (HPV) високого канцерогенного ризику 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68 типів) якісне визначення з генотипуванням

ДНК Вірус папіломи людини (HPV) високого канцерогенного ризику 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68 типів, кількісне визначення з генотипуванням

ДНК Вірус папіломи людини (HPV) 6,11,16,18 типів

ДНК Вірус папіломи людини (HPV) 6,11,16,18,31,33,35,39,45,51,52, 56,58,59,66,68 типів, якісне визначення з генотипуванням

Паразитарні інфекції:

Лямблії (Lamblia intestinalis), сумарні антитіла

Опісторхіси (Opistorchis felineus), антитіла IgG

Аскариди (Ascaris lumbricoides), антитіла IgG

Токсокари (Toxocara canis), антитіла IgG

Ехінококи (Echinococcus granulosis), антитіла IgG

Хелікобактер (Helicobacter pylorі), антитіла IgG

Хелікобактер (Helicobacter pylorі), антитіла IgМ

Хелікобактер (Helicobacter pylorі), антитіла IgG

Хелікобактер (Helicobacter pylorі), антитіла IgG+IgM 

Лямблії, IgG + Аскариди, IgG + Токсокари, IgG

Лямблії, IgG + Аскариди, IgG + Токсокари, IgG + Опісторхіси, IgG + Ехінококи, IgG

Кліщові інфекції:

РНК Борелія (Borrelia burgdorferi sensu lato: B.burgdorferi sensu stricto, B.afzelii, B.garinii)

Борелія (Borrelia burgdorferi), антитіла IgG

РНК Борелія (Borrelia burgdorferi sensu lato: B.burgdorferi sensu stricto, B.afzelii, B.garinii)

Борелія (Borrelia burgdorferi), антитіла IgG

Борелія (Borrelia burgdorferi), антитіла IgМ

Інші інфекції:

Вірус кору (Measles), антитіла IgG

Вірус кору (Measles), антитіла IgM

РНК Коронавірус (SARS-Cov-2), якісне визначення

Коронавірус (SARS-Cov-2), антитіла IgG

РНК Коронавірус (SARS-Cov-2), якісне визначення

Коронавірус (SARS-Cov-2), антитіла IgG

Коронавірус (SARS-CoV-2), антитіла IgG до Spike-білку, кількісне визначення

Алергологічні та імунологічні дослідження

Діагностика алергій:

Загальний імуноглобулін Е (IgE)

Мультикомпонентна кількісна молекулярна діагностика спецефічного sIgE та загального IgE алергочіпом ALEX (295 алергенів)

Діагностика ревматоїдних станів:

Циклічний цитруліновий пептид, антитіла IgG

Мікробіологічні дослідження

Мікрокультуральні дослідження2:

Мікрокультуральна діагностика сечостатевої патогенної флори системою «AF Genital» (виявлення: Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Candida spp., Gardnerella vaginalis, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Enterococcus faecalis, Pseudomonas spp., Proteus spp./Providencia spp.) з антибіотикограмою до Mycoplasma hominis та Ureaplasma urealyticum

Мікрокультуральна діагностика сечостатевої патогенної флори (бакпосів сечі) cистемою «Urin System Plus» (виявлення: Eschericha coli, Proteus spp., Pseudomonas spp., KES group (Klebsiella, Enterobacter, Serratia), Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus, Candida spp.) з а/г до всіх збудників

Мікробіологічні дослідження (класична бактеріологія)2:

Мікробіологічне дослідження урогентіального матеріалу. Антибіотикограма та антимікотикограма

Мікробіологічне дослідження сечі. Антибіотикограма

Мікробіологічне дослідження матеріалу з вуха. Антибіотикограма та антимікотикограма

Мікробіологічне дослідження матеріалу з зіву. Антибіотикограма та антимікотикограма

Мікробіологічне дослідження матеріалу з носа. Антибіотикограма та антимікотикограма

Мікробіологічне дослідження матеріалу з ока. Антибіотикограма та антимікотикограма

Мікробіологічні дослідження (аналізатор)2:

Комплексне мікробіологічне дослідження урогенітального матеріалу на аналізаторі. Антибіотикограма та антимікотикограма

Мікробіологічне дослідження сечі на аналізаторі. Антибіотикограма-

Комплексне мікробіологічне дослідження матеріалу з вуха на аналізаторі. Антибіотикограма та антимікотикограма

Комплексне мікробіологічне дослідження матеріалу з зіву на аналізаторі. Антибіотикограма та антимікотикограма

Комплексне мікробіологічне дослідження матеріалу з носа на аналізаторі. Антибіотикограма та антимікотикограма

Комплексне мікробіологічне дослідження матеріалу з ока на аналізаторі. Антибіотикограма та антимікотикограма

Пакетні послуги:

«Передопераційний пакет»: ЗАК, ЗАС, група крові + Rh, глюкоза, Сифіліс скринінг, HBsAg, anti-HCV, коагулограма

«Біохімічний пакет»: АсТ, АлТ, ЛФ, ГГТ, загальний білок, білірубін (заг.,пр.,нпр), глюкоза, сечовина, креатинін, сечова кислота, заг.холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, КА

«Біохімічний пакет розширений»: АсТ, АлТ, ЛФ, ГГТ, загальний білок, білірубін (заг.,пр.,нпр), глюкоза, сечовина, креатинін, сечова кислота, заг.холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, КА, калій, натрій, хлор, a-амілаза

«Розширене лабораторне обстеження»:ЗАК, ЗАС, АсТ, АлТ, ЛФ, ГГТ, загальний білок, білірубін (заг.,пр.,нпр), глюкоза, сечовина, креатинін, сечова кислота, заг.холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, КА, калій, натрій, хлор, a-амілаза, СРБ, РФ, АСЛ-О, HBsAg, anti-HCV2

«Діагностика анемій розширена»: Загальний розгорнутий аналіз венозної крові (гематологічний аналізатор: 24 параметри), ШОЕ, лейкоцитарна формула крові), ретикулоцити, вітамін В12, фолієва кислота, феритин, залізо сироваткове, залізозв’язуюча здатність, трансферин, коефіцієнт насичення трансферину залізом

«Обстеження на вірусні гепатити»: Поверхневий антиген вірусу гепатиту В (HBsAg), сумарні антитіла IgG+М до вірусу гепатиту C (anti-HCV), АсТ, АлТ, ЛФ, ГГТ, загальний білок, білірубін (заг.,пр.,нпр.)

«TORCH Ig G» Токсоплазма (Toxo IgG), Цитомегаловірус (CMV IgG), Вірус простого герпесу ½ типу (HSV½ IgG), Вірус краснухи (Rub IgG)

«TORCH Ig G+М» Токсоплазма (Toxo IgG+IgM), Цитомегаловірус (CMV IgG+IgM), Вірус простого герпесу ½ типу (HSV½ IgG+IgM), Вірус краснухи (Rub IgG+IgM)

«TORCH Ig G+М з хламідією» Токсоплазма (Toxo IgG+IgM), Цитомегаловірус (CMV IgG+IgM), Вірус простого герпесу ½ типу (HSV½ IgG+IgM), Вірус червонички (Rub IgG+IgM), Хламідії (Chl IgМ+IgG))

«ПЛР TORCH» Токсоплазма (Toxoplasma gondii), Цитомегаловірус (CMV), Вірус простого герпесу ½ типу (HSV½), Вірус герпесу людини 6 типу (HHV6), Вірус Епштейна-Барр (ЕBV)

«Урогенітальний» ПЛР Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Gardnerella vaginalis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma species, Neisseria gonorrhoeae

«Урогенітальний + ВПЛ» ПЛР Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Gardnerella vaginalis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma species, Neisseria gonorrhoeae, Вірус папіломи людини типів 6, 11, 16, 18, 33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68, зішкріб) 

«Урогенітальний. Фемофлор Скрін + ВПЛ»: ПЛР Фемофлор Скрін, Вірус папіломи людини типів 6,11,16, 18,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68, зішкріб, якісне визначення, з генотипуванням, Real time)

 «Урогенітальний. Фемофлор 16 + ВПЛ»:ПЛР Фемофлор 16, Вірус папіломи людини типів 6,11,16, 18,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68, зішкріб, якісне визначення, з генотипуванням, Real time)

«Урогенітальний. Андрофлор + ВПЛ»:ПЛР Фемофлор Андрофлор, Вірус папіломи людини типів 6,11,16, 18,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68 зішкріб, якісне визначення, з генотипуванням, Real time)

Потрібна консультація?

Телефонуйте і ми вас проконсультуємо!